Termin ważności dowodu osobistego - Informacje ogólne - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Informacje ogólne

Termin ważności dowodu osobistego

Dowód osobisty jest ważny:

  • 10 lat od daty jego wydania – w przypadku osób, które ukończyły 18 lat;
  • 5 lat od daty jego wydania – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia;
  • na czas nie oznaczony – w przypadku osoby, która ukończyła 65 rok życia, o ile osoba ta zwróciła się o wydanie dowodu osobistego z takim terminem ważności.

[Art. 36 ustawy]

Mapa serwisu